2019

2020

Avarnu et Paroh, Naavor Gam et Zeh
Likshor Ktarim
Tahah Al Kankano
Ish Be'emunato Yichyeh
Migdal Hashen
Nekudat Mabat
Shamnah Vesaletah
Nisui Uteiyah / Nesiyah Uteiyah
Chevrat Bat